СПИСЪК

 НА НАГРАДЕНИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ

 НА ФОНДАЦИЯ „ПЕШЕХОДЦИ”

 

 

1.     Йоан Димитров Иванов – 3в клас –                   велосипед

 

2.     Моник Димитрова Некова – 3д клас -               фотоапарат

3.     Ния Христова Иванова – 3д клас –                    фотоапарат

 

4.     Милен Ивайлов Георгиев – 3г клас –                МР3 Плейър

5.     Асен Петров Чельовски – 3в клас -                   МР3 Плейър

6.     Мария Петьо Лешинова – 3д клас -                   МР3 Плейър

7.     Асен Велинов Алчев – 3д клас -                        МР3 Плейър

8.     Благовеста Любенова Панкова – 3б клас -        МР3 Плейър

9.     Светлин Асенов Драмов – 3а клас -                   МР3 Плейър

10. Георги Красимиров Янузов – 3в клас -             МР3 Плейър

11. Снежина Бисерова Стоянова – 3в клас -           МР3 Плейър

12. Ния Светославова Естова – 3д клас -                МР3 Плейър

13. Йоанна Станишева Златкова -4г клас -             МР3 Плейър

 

14. Толга Туфан Кавак – 3в клас –                           топка

15. Мария Кубратова Братоева – 3а клас –             топка

16. Радина Миленова Велева – 3б клас –                топка

17. Михаела Георгиева Луканова – 3в клас –         топка

18. Маргарита Николаева Колева – 3г клас –         топка

19. Карла Каменова Джорджанова – 4г клас –       топка

20. Искра Христова Цанкова – 4г клас –                 топка

21. Борис Владимиров Пенев – 3д клас –                топка

22. Марсел Даниелов Марков – 4г клас –               топка

23. Калина Росен Романова – 4б клас –                  топка