На 16 май, 2009 г., в БТА се състоя пресконференция по случай приключването на проекта „Интерактивно обучение на децата пешеходци за предпазване от инциденти с автомобили”, реализиран от Фондация „ПЕШЕХОДЦИ”  в партньорство с КАТ и Съвета по безопасност на движението на децата при Столична Община. Обяви се и новата инициатива на Фондацията „Намаляване инцидентите по пътищата, чрез възпитание в социална отговорност на най-младите участници в движението по пътищата”, който ще бъде реализиран в партньорство с Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Център за Учебно- тренировъчните фирми (ЦУТФ).

 

Г-н Филип Йорданов, Председател на Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” обяви резултатите от осъществения през изминалата година проект „Интерактивно обучение на децата пешеходци за предпазване от инциденти с автомобили”, чиято цел бе да се запознаят децата с най-често срещаните рискови ситуации при тях като пешеходци, както и да се намалят инцидентите по пътищата с деца. Със съдействието на експерти от Пътна полиция – КАТ бяха проведени обучения за деца от III и IVклас в три училища - 11-то, 32-ро и 105-то. Обученията бяха съпътствани от листовки, специално изготвени за децата от тази възрастова група. Около 600 деца са присъствали на специалните лекции, а листовките са достигнали до близо 25 000 деца, чрез изданията „Наш дом”, „Жената днес” и „По-здрави” и чрез интернет страницата на Фондацията. Проектът „Интерактивно обучение на децата пешеходци за предпазване от инциденти с автомобили” бе реализиран с финансиране от Фондация „Пешеходци”, съфинанасиране от СБДДС и спонсорство от ЗАД „АРМЕЕЦ”.

 

Ирена Димитрова, Зам.-председател на Съвета по безопасност на движението на децата в Община София, сподели, че са отделени средства от бюджета на съвета за изграждането на кабинети по безопасност на движението в няколко софийски училища, както и за изграждането на допълнителни три площадки за безопасно движение към вече изградените 7 седем такива. Тези усилия се полагат с цел редуцирането на „черните статистики”, като според г-жа Димитрова, „най-черният” период е лятото, защото тогава най-много деца стават жертви в катастрофи.

Г-н Алекси Кесяков, Секретар на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП) представи статиска за 2008 година. Броят на деца, станали жертви в пътни произшествия за този период са 1400.  Сопоред него проблемът за давността на движението се корени именно в начална детска възраст” и поради това "поставянето на опасностите в пътното движение пред децата, трябва да се нареди до опасностите - вода, огън и други".

На пресконференцията бяха обявени децата-победители, взели участие в конкурса за рисунка под наслов: "Пешеходците в София през детските очи". Над 320 рисунки бяха оценени от жури под председателството на г-н Божидар Икономов, Председател и организатор на Международното триенале на сценичния плакат. 23-те награди бяха раздадени от г-н Йордан Филипов, г-н Алекси Кесяков и г-жа Ирена Димитрова. Първата награда – велосипед, взе третокласник от 32-ро училище. Сред наградите имаше още два фотоапарати, десет МП3-плеъри и десет топки. 

 

По време на пресконференцията бе обявена и новата инициатива на Фондация „Пешеходци”, под наслов „Намаляване инцидентите по пътищата, чрез възпитание в социална отговорност на най-младите участници в движението по пътищата”. Инициативата ще бъде реализирана в партньорство с Български форум на бизнес лидерите и Център за Учебно- тренировъчните фирми (ЦУТФ). Предвиденият брой на участници в проекта е над 3 500 ученици от гимназиите и 15 000 ученици от основните училища.

 

Учениците от последни класове в гимназии ще бъдат обучени от експерти-доброволци на Фондация „ПЕШЕХОДЦИ” за рисковете от инциденти по пътища,  начините за тяхното предотвратяване и предпазването от тях. Преминалите обучение ученици ще обучават по-малки деца за правилата за движение и опасностите за пешеходците.

 

Към момента отсъствието на отговорност и дисциплина у младите участници в движението по пътищата е честа причина за смъртоносни инциденти и агресия. За да се промени статуквото проектът цели да спомогне да се изгради в учениците отговорно отношение към обществото и дисциплината и по този начин да се намалят инцидентите по пътищата с деца.

 

Фото галерия от пресконференцията може да видите ТУК.