Фондация ПЕШЕХОДЦИ бе поканена да даде становище по предварителните материали за "Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г."

По-долу можете да се запознаете със предложенията направени от Председателят Йордан Филипов

 

 

 

 

 

 

Отношението към пешеходците като участници в движението е ключово за намаляване на инцидентите и агресията по пътя.

Пешеходците са основен фактор като участник в движението по пътищата в населените места по следните причини:

•1.     Най-многобройна група участници в движението. Основен  начин на придвижване на човека е ходенето пеша. Освен пешеходците, за които ходенето е единствен начин на придвижване, всички останали участници в движението извън превозното средство се явяват пешеходци.

•2.     Най-уязвима група за и при пътни инциденти, тук влизат и най-беззащитни големи групи от хора като деца, възрастни и трудно подвижни или инвалиди, майки с деца и детски колички.

•3.     От решимостта на обществото да защити най-слабите си групи, най-уязвимите, се разбира неговата степен на развитие.

•4.     Качеството и състоянието на свободното и безопасно ходене пеша в града, градската мобилност, най-силно влияе и е взаимно свързана с качеството на живот и просперитет. То обуславя и свързва в система следните важни елементи от състоянието на обществото:

- Пътна безопасност, Здраве, Екология, Урбанизъм, Околна среда,Планиране на трафика, Градски транспорт, Научни изследвания, Социални аспекти, Икономически аспекти

Статистиката показва, че колкото едно общество е по-развито, толкова повече подобрява качеството на свободното и безопасно ходене пеша в града, а това води до вдигане качеството на по-горе изброените елементи и от там до рязко покачване на качеството на живот и просперитет. И обратното, колкото едно общество е по слабо развито, тротоарите или въобще не съществуват или са разбити, кални и с паркирани по тях автомобили, качеството на живот е ниско, хората са тъжни и агресивни, не творят и икономиката слабее. .

Моментната картина показва, че е необходима промяна в манталитета на цялото общество, за да приеме това разбиране за основно и задължително условие за по-качествен живот.

Такава промяна в манталитета може да стане чрез синергията и партньорство на всички групи, държавни и общински органи, образователни и научни центрове, НПО-та, медии.

Изброените по-долу действия ще създадат основи за промяна в правилна посока на всички:

•1.           Преглед на законодателството и нормативната база с цел безусловно подчинение на принципите на горната „философия". ( Като лош пример може да се спомене, закон за движение по пътищата и правилникът за прилагането му, в които на автомобилите се разрешава да се движат по тротоарите, въпреки че те са предназначени единствено за пешеходци чл. 94 (3) )

 

•2.           Мерки по възпитание в тези ценности на персонала на обучаващите и контролиращите органи (много често те в ежедневната си работа смятат пешеходните проблеми като най-маловажни)

•3.           Внедряване на най-добрите практики и иновации чрез създаване на условия и достъп до финансиране по наши и общи европейски програми на различен тип партньори работещи в тези области - държавни, общински структури, научни институти, НПО, бизнес. Споделяне на добри практики и правене на мрежи за сътрудничество между различните партньори. Особено удачна практика тук е обучението на деца от деца. Възпитава ги от малки в правила и отговорност, а не на последно място и последващо влияние към възрастните.

•4.           Нужна е мощна медийна подкрепа, дори чрез подпомагане създаването на редовни специализирани предавания в електронните медии и поредици в печатните.