С решение на Общото събрание на Организацията на Обединените Нации от 4 април 2012г., периода от 6-12 май 2013г. е обявен за Втора международна  седмица за пътна безопасност .В решението се препоръчва на Правителствата на страните членки, на организациите, на гражданското общество и в частност на частния сектор да създадат организация за отбелязване на Втората глобална международна седмица за безопасност на движението посредством провеждане на мероприятия на национално и местно ниво.

       Темата на седмицата е „Безопасност на пешеходците". Пешеходците са от групата участници в движението подложени на най-голям риск от смърт, получаване на наранявания и инвалидност на пътя.

 

 

Брошура