Асоциацията на полицейските началници и Фондация „Ханс Зайдел" - България, организираха кръгла маса на тема „Превенция на престъпността и осигуряване безопасността на движението в малките населени места", която  се проведе на 10 и 11 юни 2015г. (от 14.00 ч. на 10 юни до 12.00ч. на 11 юни), в хотел Хисаря, гр. Хисаря, обл. Пловдив. По време на дискусията представители на местната власт, МВР, неправителствените организации и бизнеса  споделиха опит и ще обмениха идеи за превенция на престъпността в малките населени места, както и за повишаване сигурността, опазване живота и здравето на жителите в пътното движение. Целта на дискусията е да се изведат проблемите, систематизира положителния опит и потърсят възможности за ефективно управление на рисковете.

Председателят на Фондация "ПЕШЕХОДЦИ" бе поканен и представи презентация на тема: "Качеството на живот-споделена отговорност на институции, бизнес, НПО-та и отделни личности" , с която можете да се запознаете тук